Fredag ble det kjent at regjeringen vil bruke inntil 10 milliarder kroner av flaskehalsinntektene i år til å dekke strømtap i nettet som forbrukerne vanligvis må dekke inn over nettleia og til spotpris.

Om noen dager kommer Statnett med oppdaterte tall for hvor store disse inntektene har vært så langt i år. Flaskehalsinntekter er differansen i pris mellom prisområdene, multiplisert med mengden strøm som flyttes mellom områdene.

Innenlands tilfaller inntektene Statnett, mens systemoperatøren får halvparten av disse inntektene når strømmen flyter over landegrensene.