Pressemelding fra Statnett: - Dette er et viktig skritt for å sikre fremtidig trygg strømforsyning i