Pressemelding fra Statnett:

Den 31. mai ble Skagerrak 2 skadet. Snaue fire uker etterpå, den 25. juni, ble Skagerrak 1 skadet. Dette skjedde i dansk farvann, henholdsvis 39 og 26 km fra kysten av Jylland, på 28 meters dyp. Begge skadene bærer preg av at noe utenfra har truffet kablene. Skagerrak 1 og 2 er de to eldste av til sammen fire undersjøiske strømkabler mellom Norge og Danmark.

Fra før var kapasiteten for å overføre strøm mellom de to landene redusert på grunn av en feil på en landkabel på dansk side av den nyeste strømforbindelsen, Skagerrak 4.

To kabellengder på totalt 1760 meter har blitt skjøtt inn for å erstatte de delene av kablene som var skadet.

– Før selve skjøtingen kan starte opp, må kablene graves frem fra bunnen og kuttes der de ligger. Så trekkes kabelendene opp på dekk på skipet for at skjøtingen kan skje i kontrollerte omgivelser. Da bør det ikke være alt for store bølger, forteller prosjektleder Hallvard Hagevik i Statnett.

Sjøkabler ligger nedgravd i havbunnen slik at de blir beskyttet av denne. Siden havstrømmene kan flytte på den sanden som ligger på bunnen av havet, kan imidlertid deler av kablene etter en tid bli eksponert og dermed utsatt for skader.

Den 21. september var Skagerrak 1 reparert, og den 2. oktober var også skjøtene på Skagerrak 2 ferdig utført. Fra 16. oktober skal det ligge til rette for full kapasitet, 1632 MW, for eksport fra Norge til Danmark. Grunnet en feil på jordkabelen på dansk side for den nyeste kabelen, Skagerrak 4, vil det imidlertid fortsatt ta noe tid før det er full handelskapasitet i begge retninger.

Pressemeldingen er kortet ned av Europower.