For kort tid siden leverte 11 store norske nettselskaper et innspill til regjeringen om hvordan byråkratiet rundt nettutbygginger kan reduseres.