Det siste halve året har det vært store prisforskjeller mellom sør og nord i Norge. Årsaken er begrenset nettkapasitet. Spørsmålet om Statnett har prioritert riktig i planlegging og utbygging har kommet opp i flere sammenhenger, senest i forrige uke da Distriktsenergi la frem forslag om et uavhengig granskingsutvalg.

Statnett har i ulike