Det er de 11 største nettselskapene som har samlet innspillene sine i et brev