Det er de 11 største nettselskapene som har samlet innspillene sine i et brev sendt til olje- og energiminister Tina Bru. Energiteknikk omtalte saken først.

Av brevet kommer det frem at selskapene har hatt møte med statsråden for å komme med innspill til energimeldingen. Dokumentet er en oppsummering av forslagene de kom med der.

De som står bak brevet er Agder Energi Nett, Arva, BKK Nett, Elvia, Glitre Energi Nett, Lede, Linea, Lyse Elnett, Mørenett, Norgesnett og Tensio.