Som Europower Energi har omtalt tidligere var det en såkalt implisitt tapshåndtering som Statnett og danske Energinet hadde søkt om. Søknaden godkjennes nå av RME, melder NVE. Innføringen