Trond Ryslett er med-eier i fem småkraftverk i Volda kommune som ligger i prisområde NO3. Årsproduksjonen er rundt 50 GWh årlig.

Nå er han kraftig irritert over de lave inntektene til disse småkraftverkene. Som kjent har NO3 (Midt-Norge) og NO4 (Nord-Norge) svært lave kraftpriser, mens de tre prisområdene i Sør-Norge har rekordhøye priser.

– Fokuset er på utenlandskabler, men den store fadesen er innenlands. Forbrukerne i Sør-Norge og produsentene i andre enden av landet, blir flådd til skinnet på grunn av svak samfunnsplanlegging, sier Ryslett til Europower.

Ryslett har i årevis vært en markert figur innen småkraft, og var tidligere styreleder i Småkraftforeninga. I august skrev han brev til Olje- og energidepartementet:

– Situasjonen i sentralnettet bærer preg av dårlig samfunnsplanlegging. Statnett og NVE må kikkes i kortene. Store flaskehalser i sentralnettet påfører både kraftkunder og produsenter store tap, skrev han.

– Varsom med å instruere

Responsen var ikke stor, og Ryslett oppfordret derfor stortingsrepresentant Frank Sve (Frp) til å ta saken opp med statsråd Marte Mjøs Persen.

– Når har regjeringen tenkt å instruere Statnett til å sette i gang omfattende utbygging av linjenettet mellom NO3 og sørover, spør Sve i et brev til statsråden.

Stortingsrepresentanten er enig med Ryslett og viser til at «…kraftprisene her i landet gått til himmels», og at linjekapasiteten mellom landsdelene er en del av årsaken.

– En oppgradering haster svært mye, skriver Sve, og vil altså vite når statsråden vil instruere Statnett til utbygginger.

Men det har Mjøs Persen ikke tenkt å gjøre. Hun viser til at Statnett har ansvar for drift og utvikling av transmisjonsnettet.

– Det er Statnetts styre som har ansvaret for forvaltningen av foretaket. Departementet kan instruere foretakets styre gjennom foretaksmøtet, men staten er varsom med å instruere foretak i enkeltsaker da dette ville undergrave rolle- og ansvarsfordelingen som selskapslovgivningen legger opp til, skriver statsråden.

Hun avslutter med et stikk til Frp-representant Sve:

– Jeg merker meg at situasjonen representanten peker på, følger etter to stortingsperioder der flere statsråder fra Frp har styrt Olje- og energidepartement, skriver Mjøs Persen.

– All grunn til å se Statnett i kortene

Dette svaret gjør - om mulig - småkraft-eier Ryslett enda mer rasende:

– Det er et typisk politikersvar, fra en meget tafatt og passiv olje- og energiminister. At Frp har styrt departementet, og at Statnett har fått styre seg selv i lang tid, er ingen grunn til at situasjonen skal fortsette på samme måten, sier Ryslett til Europower.

Han mener at statsråden må komme mer på banen.

– Det all grunn til å se Statnett i kortene. Ingen etat kan påføre andre slike kostnader uten å bli instruert. Ministeren må omgående legge fram en reell tidsplan over framdriften med fjerning av flaskehalser i nettet. Store samfunnsverdier står på spill, sier han.

De store prisforskjellene mellom nord og sør, har etablert seg det siste året. Tidligere har prisen i perioder vært høyest i NO3, særlig da den nye ledningen mellom Fardal og Ørskog var forsinket.

Ryslett, du var ikke like engasjert i å jevne ut prisene da. Hva er annerledes med dagens situasjon, bortsett fra at du tjener mindre penger?

– Det er riktig at for oss som er plassert nord for Stadt, var det smørsida i årevis. At Statnett er svært trege i å bygge ut sentralnett var da en fordel for oss, men prisforskjellene nå kan ikke sammenlignes med de som var tidligere. Som privat næringsdrivende skal man passe på forretningene sine på beste måte. Man må engasjere seg når slike store verdier står på spill, sier han.

Kan vare til 2040-2050

Ryslett skriver i sitt brev til departementet at det kan ta fem til sju år før utvekslingen blir bedre, men situasjonen er nok verre enn som så. Siste signal fra Statnett er at det kan ta flere tiår.

På Norweas høstkonferansen i forrige uke sa Statnett-sjef Hilde Tonne at det vil ta tid før prisene blir jevnet ut mellom nord og sør

– Fra Trøndelag og oppover, har Norge verdens laveste kraftpriser. Hvor er det da lurt å industrialisere? Jo, det er lurt å dra nordover i Norge. Det jeg kan si er at frem til 2040-2050 vil det vært lurt å industrialisere nordover i Norge, sa Tonne.

Europower har i en serie artikler skrevet om årsaken til prisdifferansen mellom nord og sør. Les for eksempel her, her og her.

Statnett-sjef Hilde Tonne antyder at prisforskjellene i Norge kommer til å vare i lang tid. – Frem til 2040-2050 vil det vært lurt å industrialisere nordover i Norge, sier hun. Foto: Haakon Barstad