Det er de to partnernes felleseide selskap, Serene Onshore, som fredag skal levere en forhåndsmelding for søknad om konsesjon for byggingen. Prosjektet innebærer å bygge en kabel