En analyse utført på oppdrag fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME), viser at enkelte deler av nettet