Statnett melder at samlede flaskehalsinntekter per 16. november