Hittil i år har Statnetts andel av nettleien tilsvart rundt 5 øre/kWh for sluttbrukere. Fra og med 1. april og ut året, setter Statnett denne forbrukstariffen ned til null. Bakgrunnen er svært høye flaskehalsinntekter.

Ifølge Statnett sparer norske strømkunder nesten fire milliarder kroner på dette.

– Flaskehalsinntektene i 2021 ble på rekordhøye 5,6 milliarder. Nå viser prognosene at de vil bli vesentlig høyere for 2022, minst sju milliarder i løpet av året. Allerede i januar passerte flaskehalsinntektene 1,4 milliarder kroner, skriver Statnett i en pressemelding.

Nevner ikke inntektsrammen

Selskapet oppsummerer med at «…den ekstraordinære situasjonen i det europeiske kraftmarkedet gjort at inntektene har blitt svært store.»

– Selv om vi har hatt høye priser i Norge den siste tiden har handelen med utlandet gitt store inntekter både på import og eksport av kraft. Det kommer norske forbrukere til gode med nærmere fire milliarder når vi nå setter forbrukstariffen til null fra 1. april, sier konsernsjef Hilde Tonne i meldingen.

I meldingen nevnes ikke at Statnett har en inntektsramme å forholde seg til. Den innebærer at det er satt en øvre grense for hvor mye Statnett har lov å tjene.

Når flaskehalsinntektene er store, må Statnett altså redusere nettleien for at de totale inntektene ikke skal bli større enn tillatt. Statnett kan ikke velge å beholde alle pengene selv.

Statnett sin inntektsramme for 2022 er foreløpig satt til 9,9 milliarder kroner. Det er 1,5 milliarder mer enn inntektsrammen for 2021.

Skal komme kundene til gode

Statnett skriver at det nå er opp til nettselskapene å sørge for at kundene får glede av at Statnetts andel av nettleien - altså rundt 5 øre/kWh - blir nullet resten av året.

– Det er det enkelte nettselskap som har ansvaret for at denne endringen nå videreføres til sluttbrukerne, og Statnett legger til grunn at reduksjonen kommer nettkundene til gode så snart som mulig, skriver Statnett.

Kristin H. Lind er direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge. Hun lover på vegne av bransjen at kundene vil få rabatten.

– Nettselskapene vil nå gjøre tilpasninger slik at den reduserte forbrukstariffen kommer kundene til gode frem mot sommeren. Selskapene vil løse dette på litt ulike måter. Noen vil sette ned nettleien, andre vil øke den mindre enn planlagt, sier Lind.