I dag la Statnett frem Nettutviklingsplanen for 2021. Det var konsernsjef Hilde Tonne som presenterte planen på et direktesendt, digitalt arrangement. Her ble Statnetts vurderinger rundt hvordan kraftforbruket vil utvikle seg fremover og hvilke investeringer i nettet som er nødvendige.

Og Tonne kunne fortelle at Statnett fremover skal bruke svimlende summer for å oppgradere nettet.

– Det er et markant temposkifte her. Innen 2030 skal mye være gjennomført, langs kysten og i de store byene. Der er hovedfokuset de neste ti årene. Og innen 2040 har vi et stort kapasitetsløft samlet – blant annet fordi da er 420 kV innført i de fleste regioner på plass. Og når vi gjør dette, er vårt anslag at vi i løpet av de neste ti årene vil ha investert i et utfallsrom mellom 60 og 100 milliarder norske kroner, sier Tonne.

Et spillerom på 40 milliarder kroner er ikke småpenger, og Tonne beskriver også dette som et stort utfallsrom.

– Men det er et utfallsrom som starter høyt. Og vi snakker nok at vi enten ender på det nivået vi har vært de siste årene eller så går vi oppover i retning av 100 milliarder.

Hun forsvarer det enorme beløpet slik;

– Det grønne taktskiftet er et felles ansvar. Det er et samfunnsansvar og samfunnsoppdrag vi i Statnett tar svært alvorlig. Vi skal forholde oss til at folk skal leve med de løsninger vi anbefaler, og vi skal forholde oss til det grønne skiftet som verden ønsker seg – i et tempo som er gjennomførbart. Det er viktig for oss at våre anbefalinger er i takt med hva samfunnet vil motta, sier hun.

– Nå vet verden at fremtiden er elektrisk

De siste ti årene har Statnett investert rundt 72 milliarder kroner, kan Tonne fortelle.

– Dette er tuftet på en tro på at fremtiden er elektrisk. Det har vi i Statnett sagt lenge. I den perioden var det sånn at vi skulle overbevise verden om at fremtiden er elektrisk. Og vi skulle forklare og regne og gjøre samfunnsmessige, rasjonelle beslutninger i et regime hvor vi også skulle overbevise verden om at fremtiden er elektrisk, sier hun.

Men heldigvis har ting endret seg.

– Nå er det sånn at verden vet at fremtiden er elektrisk. Og framtiden er her nå, sier hun.

Tonne trekker frem tre hoved-drivere som gjør at ting endres nå - og som er årsaken til at Statnett planlegger for å øke investeringene nå .

– Nullutslippssamfunnet er vedtatt og gir radikale endringer av kraftsystemet i Norge og Europa. Tettere integrasjon mellom land og sektorer skjer i enda større grad enn vi har opplevd før. Alt dette muliggjøres av ny teknologi og digitale løsninger og nye måter å jobbe på. Mye av den teknologien er der allerede. Det som er utfordrende, er transformasjonen som ligger i endrede arbeidsformer og innføre automatisering og digitalisering i relativt komplekse systemer. Så det grønne taktskiftet skjer nå, sier hun.

Her kan du lese hele Nettutviklingsplanen.