Pressemelding: – Teknologikvalifisering av prefabrikkerte jordfundament bidro både til redusert anleggstid og bedre HMS i prosjektet, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett. 300 km med