I sitt høringsbrev om Northconnect, som Europower har sett,