– Vi prøver å komme frem til en felles modell som vi håper at de fleste nettselskapene kan enes om, forteller Kjersti Vøllestad.

Hun jobber i Elvia, og er prosjektleder for pilotprosjektet hvor Elvia har testet to nye nettleie-modeller.

Elvia samarbeider nå med fire andre store nettselskaper. Målet er at nettleien skal være likt utformet uansett hvilket selskap man hører til. Prisene vil være forskjellige, men modell og vilkår skal være de samme.