Allerede tittelen på forslaget legger grunnlaget for forvirring. Rødt valgte tittelen «…forslag om å stanse planlagt økninger i strømavgifter».

Men forslaget dreier seg ikke om strømavgifter i det hele tatt.

Rødt ville at Stortinget skal instruere regjeringen til å «…trekke tilbake forskriften om effektbaserte tariffer som etter planen skal tre i kraft 1. januar 2022.»

Det er altså nettleie som er tema, ikke strømavgifter.

Mye har skjedd siden forslaget ble levert inn.