Kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille trådte i kraft ved årsskiftet, og samtidig flyttet Sykkylven Energi sin nettvirksomhet over til det nyetablerte selskapet Straumen Nett AS. Det kommer frem i en pressemelding. Ifølge