Avtalen mellom de to omfatter strøm og energitjenester. Det dreier seg et årlig forbruk på over 400 GWh og en årlig omsatt verdi på rundt