Dagens sjøkabel over Foldafjorden er fra 1962 og i dårlig tilstand. Tensio har nå fått tillatelse fra NVE til å bygge en ny 132 kV ledningsforbindelse mellom Tømmervika på Abelvær og Jøa, en sjøstrekning som ligger vest for Namsos.

Den nye sjøkabelen vil få en litt annen trasé enn den gamle; litt lenger inn i fjorden og blir også noe lenger - totalt nesten sju kilometer.