Pressemelding fra Statnett: – I den første fasen skal vi blant annet teste ut at alle IT- og markedssystemene fungerer,