Det fremkommer av et svar olje- og energiministeren har gitt til