– Det er styret som skal avgjøre slike saker. Jeg legger til grunn at Statnetts beslutninger tas