Kraftsystemet er i ferd med å gjennomgå den største omveltningen siden liberaliseringen for kappe 30 år siden. Det skriver Statnett i en melding i forbindelse med fremleggelsen av rapporten "Solutions Report 2020"