Som Europower har skrevet om innfører de aller fleste nettselskaper en nye nettleie-modell fra nyttår. På energileddet er det reduserte satser om natten, mens fastleddet erstattes av et kapasitetsledd. Størrelsen på sistnevnte avhenger av den timen i måneden man bruker mest (månedsmaks). Les her for mer detaljer.

Modellen er resultatet av en årelang prosess med å innføre effekttariffer.