Pressemelding fra Statnett: Sjøkabel over Oslofjorden ble skadet av ankeret til