I et lengre innlegg i Dagens Næringsliv om det grønne skiftet, kommer Steffen Syvertsen i Agder Energi inn på finansiering av strømnettet.

– Norge står foran en massiv utbygging av strømnettet, sentralt, regionalt og lokalt, dersom vi skal mer-elektrifisere landet. Den finansieringsmodellen vi har i dag, der utbygging og vedlikehold av nett, grønne avgifter, elavgift og moms belastes forbrukerne, er kanskje ikke den beste veien til full, fornybar elektrifisering av landet, skriver Syvertsen.

– Syvertsen, hvordan mener du at utbyggingen av nett bør finansieres når dagens modell ikke er den beste?

– Jeg mener det er på tide å tenke nytt om nettutbygging i Norge, uten at jeg har alle svarene på hva som må gjøres.