Pressemelding:

Kraftselskapene Ymber, Alta Kraftlag, Hammerfest Energi, Repvåg Kraftlag, Luostejok Kraftlag, Nordkyn Kraftlag og Varanger Kraft har blitt enige med Fortum og Enova om å overta Fortums søkerposisjon i prosessen med å få et ladenettverk på 25 lyn- og hurtigladesteder i Troms og Finnmark.

– Vårt klare mål er å få bygget ut ladenettverket i løpet av 2020 og 2021, sier lederne Erling Martinsen (Ymber), Per-Erik Ramstad (Alta Kraftlag), Oddbjørn Samuelsen (Repvåg Kraftlag) og Stein Mathisen (Varanger Kraft).

– Dette er en samfunnsoppgave, og vi går inn i denne rollen for å skaffe vår region et nødvendig ladenettverk, for å ta del i det grønne skiftet. Med de utfordringene vi står ovenfor når det gjelder elektrifisering av både persontransport og annen transport, er det riktig av oss å ta et ansvar for å få ladenettverket realisert.

De sju selskapene er i god dialog med Enova og vil i løpet av kort tid levere reviderte søknader på de tre ladepakkene som skal bygges i fylket. Pakkene består av sju ladesteder i Nord-Troms og Vest-Finnmark, sju ladesteder i Midt-Finnmark, og elleve ladesteder i Øst-Finnmark.

Flere runder

Under forutsetning av at kraftselskapene og Enova finner en omforent løsning på de tekniske og økonomiske kravene, vil de sju lokale selskapene sørge for at elbilbrukerne i regionen kan bevege seg på kryss og tvers i det nye storfylket uten problemer med lading. Alle ladesteder vil ha både lynladere (150 kW) og hurtigladere (50 kW), i tillegg til såkalt normallading.

Enova SF har siden 2015 jobbet for at det blir bygget ut et grunnleggende hurtigladenettverk i hele Norge. I 2016 lyste Enova ut en konkurranse med investeringsstøtte for utbygging av hurtigladere langs hovedfartsårene i Finnmark og Nord-Troms, uten at man oppnådde en utbygging.

Våren 2019 utlyste Enova en ny runde med tilskudd for utbygging. I denne runden kom det ett tilbud, fra Fortum som samarbeidet med de sju e-verkene i regionen. E-verkene har nå overtatt rollen som søkere og startet forhandlinger med Enova.

– Vi mener dette er løsningen som er best for å få realisert utbyggingen på kortest mulig tid, og vi har tilbudt kraftselskapene vår bistand i prosessen videre, sier Annika Hoffner, leder i Fortum Charge & Drive.

– Vi er glade for at kraftlagene har ønsket å overta søknadene, og at Fortum har vært behjelpelig med å gjøre denne overtakelsen mulig, sier markedssjef Astrid Lilliestråle i Enova.

Pressemeldingen er kortet ned av Europower Energi