Pressemelding: – Vårt forslag vil gi reduserte effekttopper, økt utnyttelse av nettet og mer fornøyde strømkunder. Rett og