En ansatt i BKK Nett ble tidligere i oktober pågrepet og siktet etter et forsøk på anslag mot infrastrukturen ved en trafostasjonen i Bergen 30. september.

Etter hendelsen foretok BKK Nett en omfattende undersøkelse av infrastrukturen, inkludert de andre trafostasjonene, uten at man har funnet andre forhold.

Selskapet ser svært alvorlig på hendelsen som fortsatt er under politietterforskning.

Går gjennom rutinene på nytt

– Vi har hele tiden ment at vi har et strengt internt regelverk og regime, og føler oss trygge på at vi har har håndtert sikkerhet på en god måte.