Som Europower skrev i forrige uke er beregningen av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten til Northconnect gjort på en