Navn: Inger Johanne Stenberg
Stilling: Kommunikasjonsdirektør
Arbeidsgiver: ONS

– Nå skal jo oljemessa skal jo være mer en energimesse - har tiden løpt fra en oljemesse?
– Det har den egentlig gjort for lenge siden. Allerede i 2008 hadde man Clean Energy park under messen, og hadde ganske stor bevissthet på at klimaendringer er noe som skjer. Nå skal vi ha helt egen konferanse som en del av arrangementet som bare handler om fornybart og lavkarbonteknologi. Det er ikke veldig mye som er oljespesifikt lenger – alle jobber med alt og det er en større helhet. Det er på ingen måte et tydelig skille mellom olje og annen energi på messen.

– Dere har jo gjort en skup når dere har fått Elon Musk – hvordan klarte dere det?
– Han var jo her i 2014, men det var en litt annen tid, da var han kanskje også mindre kjent. ONS har pleid kontakten, men tror også at han sikkert har en interesse av å møte bransjen. Vi fikk en del kommentarer på at han var på ONS i 2014, men nå var alle entusiastiske – det har endret seg. Men det er klart, man må invitere på en god måte og gi ham noen gode grunner til å komme. Vi er en unik møteplass med utrolig mange toppfolk samtidig som de som jobber på gølvet også er der. Det er det som gjør ONS unik.

– Det er jo veldig mye snakk om strøm og energi for tiden. Blir det i overkant mye oppmerksomheten for energibransjen?
– Nei, det synes jeg ikke. Folk vet jo åpenbart ikke nok – noe debattene om strøm og hybridkabel viser. Ekstremt mange vet ikke hva de skal mene, så her hviler et ansvar på oss i bransjen - enten du jobber med olje eller hybridkabler; vi må formidle hva det dreier seg om på en forståelig måte.

– Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden - vil energimiksen være annerledes enn i dag?
– Ja, miksen vil definitivt være annerledes. Vi vil nok se mer lokal og regional energi – spesielt når batteriindustrien modnes for fullt. Det vil nok være mer mangfold i hvor energien kommer fra. Men vi må være litt forsiktige og ikke gjøre oss avhengig av enkeltland og aktører igjen. Mye av råvarene og mineralene vi trenger til dette, er i noen få enkeltland. Vi kan ikke bare regne med at råvaretilgangen løser seg – og flytte problemet.

– Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge? Og da tenker vi ikke bare elektrifisering av sokkelen, men av samfunnet.
– Jeg synes debatten er litt preget av enten-eller. Noen ting bør jo elektrifiseres fordi det er hensiktsmessig. Vi er jo et kjempe-elektrisk samfunn i Norge der vi nesten ikke bruker gass. Spørsmål et er om man skal elektrifisere samfunnet ytterligere? Strøm er løsningen på mye, men bør bygges ut i kombinasjon med andre ting. Det er kanskje et kjedelig middelvei-svar?

– Tror du vi får vi lavere eller høyere strømpriser i årene som kommer?
– Jeg tror ikke den kommer til å bli spesielt mye lavere. Det blir som å svare «Hvor langt er et tau» - det er kjempevanskelig. Den vil nok svinge fremover også, for jeg tror ikke vi på sikt vil ha så utrolig lave strømpriser i Norge. Så vi må finne måter å håndtere prisene på.

– Og hvor opptatt er du selv av å spare strøm?
– Generelt kan nordmenn både i jobbsammenheng og privat være flinkere til å tenke seg om når det kommer til strømforbruk. Vi har nok vært bortskjemte. Nå tenker jeg meg om før jeg tar et langt, varmt bad – men samtidig er også det noe jeg unner meg.

– Hvor står du når det gjelder vindkraft?
– Det er ikke et ja eller nei spørsmål. Noen steder er vindkraft riktig, andre steder ikke. Det krever en veldig bevisst forvaltning og strategisk politikk. Kraft og strøm vil jo måtte komme fra et sted, og bransjen må være flink til å forklare dette. Så dette er ikke enten eller – eller svart-hvitt.

– Skal du ha solpanel på taket ditt?
– Det har jeg vært og sjekket, men det lønner seg ikke for oss. Generelt heier jeg på solkraft! For eksempel bygninger med integrert solkraft må jo være gull. Jeg leste om en kirke i Ryfylke som la solpanel på taket. Det måtte innom Riksantikvaren, men ble godkjent. Nå får de dekket alle kirkens strømutgifter. Når man ser på utviklingen av design på ladebokser til elbiler, tenker jeg at det er mye å gå på når det kommer til design av solpanel. Dette må jo være en gullalder for industridesignere. At ingen har laget fine, integrerte solpanel til leiligheter og lekre varmepumper, skjønner jeg ikke.

– Bør vi lete etter mer olje og gass?
– I likhet med vindkraft tror jeg ikke dette er et svart-hvitt spørsmål. Olje og gass tar jo lang tid å bygge ut, og vi er veldig gode på det i Norge. Hvis vi leter i nærheten av der vi har infrastruktur, vil det væresmart å gjøre det. Men å lete i områder langt unna, er jeg skeptisk til.

– Hva tenker du om karbonfangst og -lagring?
– Det skjer, og skjer i praksis as we speak. Akkurat nå bygger Northern Lights ut sitt anlegg i Øygarden utenfor Bergen. Og de har stor interesse. Dette er bare ett av flere store CCS-prosjekter. I Storbritannia skjer det også mye på denne fronten, med store industriprosjekter hvor både hydrogen, gass og karbonfangst- og lagring settes i en større helhet. Det er veldig spennende!

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
– Jeg får med meg Jason Bordoff og Meghan O´Sullivan i Foreign Affairs. De har gode analyser. Jeg er veldig glad i Terje Erikstads nyhetsbrev om energi der jeg får både saker fra DN, Recharge, Upstream og dere. Jeg hører på Fornybaren og også en del på Shifters podcast. Når de får inn folk som driver med teknologi og gründere, er det spennende.