Under den årlige Statkraftkonferansen på Deichmanske bibliotek i Bjørvika torsdag, fikk Europower et intervju med sjefen for Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen. Vi spurte om Statkraft er like bekymret for magasinsituasjonen i Sør-Norge, som politikere og samfunnet ellers virker å være.

For mens politikere diskuterer å sette inn tiltak for å unngå «for lave» fyllingsgrader, så produseres det kraft i Sør-Norge med hensikt i å eksportere. Prisene ligger tett opp til de europeiske prisene, så en liten ekstra oppjustering på prisene, ville snudd eksport til import.