Av Haakon Dyrnes, daglig leder i Klarkraft.

Dette er et debattinnlegg som står for artikkelforfatterens regning.

Vi er helt enige med Lothar Fritsch, som i sitt innlegg «Etterlyst: Smart strømmåler», skriver at den smarte strømmåleren vi har fått i boligene våre ikke er smart nok. Den kan ikke kobles opp mot styringsenheter i varmtvannsberedere, elbilladere eller sentralt i et hus for å optimalisere strømforbruk og effektprofil.

Riktignok kan du kjøpe duppeditter som du kan plugge inn i HAN-porten som gjør at du kan følge forbruket ditt i sanntid i en app. Men burde ikke dette være noe alle husholdninger har, basert på en åpen standard?

Vi har følgende forslag: Det offentlig tar fram en måler som kan måle forbruk i sanntid ved at den plugges inn i HAN-porten på strømmåleren samt app som leser av og viser målingene. Måleren baseres på en åpen standard (for eksempel Matter som støttes av Google, Apple, Samsung og hvor norske Nordic Semiconductor har en sentral rolle i utviklingen) slik at den enkelt kan brukes av produsenter av varmtvannsberedere, elbilladere, panelovner, etc. for automatisk optimalisering.

Måleren sendes ut til alle husstander gratis, samtidig som medfølgende app gjøres tilgjengelig for nedlasting. Simsalabim får alle bedre muligheter for å optimalisere forbruk og holde effekttoppene nede, enten manuelt eller automatisk gjennom stadig smartere strømbrukende enheter.

Dette burde være en samfunnsøkonomisk effekt og ikke en økonomisk effekt for enkeltselskaper.

Dette debattinnleggget ble først publisert på DN.no.