Hvor strømmen fra norske havvindparker skal sendes, er et veldig betent spørsmål. Regjeringen har besluttet at det første prosjektet skal sende strømmen direkte til Norge via en radialkabel, og vil vurdere tilknytning i hvert enkelt tilfelle. Alternativet som har vært mest aktuelt, er en hybridkabel der strømmen kan sendes i begge retninger. Bransjen selv har vært veldig klare på at det er den økonomisk beste løsningen.

I et intervju med Europower torsdag, tok konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft til orde for en annen variant: Å dele