– Alle avbøtende tiltak som kan hindre fugler i å kollidere med vindturbinene bør settes ut i live.