I hele Norge sør for Dovre faller døgnprisen på strøm med nesten en krone fredag, en nedgang på rundt 20 prosent fra torsdag.

Fredag blir døgnprisen 3,5 kr/kWh i NO1, NO2 og NO5, mot 4,3 kr/kWh torsdag.

Årsaken er flere begivenheter på kontinentet.

– Den viktigste faktoren for synkende strømpriser i Sør-Norge er fallende priser på gasskraft og kullkraft. Gasskraft-kostnaden faller med 50 Euro/MWh, mens kullkraften synker med 11 Euro/MWh, sier kraftanalytiker Olav Botnen i Volue Insight.

Pris-driverne er fallende gasspriser, kullpriser og CO2-priser.