Dette er en kommentar som står for forfatterens regning.

Det regner for lite på det utvidede Sørlandet, prisområdet NO2 med rundt 1,3 millioner innbyggere som dekker alt sør for Hardangervidda og vest for Oslo-gryta. Det er én av grunnene til at magasinfyllingen er rekordlav i regionen til å være tidlig i juli.

Samtidig eksporterer Norge strøm til utlandet. Hvordan er det mulig? Det spørsmålet stiller alle utenfor kraftbransjen seg nå. Forklaringene bransjen gir, er relativt komplekse.

500 ganger så dyrt i sør i natt

Frustrasjonen øker i takt med strømprisen for Vestland sør for Hardangervidda, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold. Natt til fredag betalte strømkundene på det utvidede Sørlandet godt over 3 kroner/kWh før strømstøtte. Spotprisen klokka 01.00 var mer enn 500 ganger høyere enn nord for Dovre, i NO3 og NO4, der strømmen er det nærmeste du kommer gratis og vannet til dels sendes forbi turbinene uten å bli brukt.

Vanlige folk vil si at dette er en situasjon ute av kontroll, selv om vi alle kan forstå at den mer enn fire måneder lange krigen i Ukraina er en faktor ingen i Norge kan styre. Likevel: Når følelsen av kontroll er borte, blir det vanskelig for innbyggerne å tro på bransjen når den sier at alt er i orden. Særlig når det ikke leveres data ut i offentligheten som dokumenterer tilstanden.

Forklaringen på at vi eksporterer kraft samtidig som fyllingsgraden i vannmagasinene i NO2 ikke øker raskt nok, er blant annet at det produseres kraft fra elver og vassdrag uten regulering, samt vindkraft.

Made with Flourish

Vassdragsdirektør Kjetil Lund gikk torsdag kveld ut i E24 og støttet bransjen. Men heller ikke Lund har konkrete fakta å vise til. – Vårt klare inntrykk er at de er seg sitt ansvar bevisst, og at de nå sparer på vannet, sier han.

Det kan være en god forklaring, bare to uker etter at Statnett advarte om at de ikke så tegn til endringer i bransjen, og ba NVE om tettere oppfølging av bransjen – noe NVE beordret sist uke.

Mangler tillit i befolkningen

Ingen vil sitte med skylda når ansvaret for sommerens strømpriskrise skal fordeles.

En helt ny utfordring for bransjen er at den ikke har den tilliten i befolkningen som trengs til bare å si «stol på oss», uten å legge fram mer fakta. Husk at en meningsmåling i VG for noen måneder siden viste at to av tre ga kraftbransjen selv noe av skylda for strømpriskrisen. Sannsynligvis har ikke tilliten økt nevneverdig siden den gang.

– Energimangel i Europa er problemet, ikke magasinfyllingen

Hvorfor er dette viktig? Fordi vi nå blant annet får forslag fra Senterpartiet om å innføre regler som kan gjøre det mulig å stoppe krafteksporten. Geir Pollestad er bare én av en rekke politikere som nå reagerer på de sjokkerende prisforskjellene i Norge, i tillegg til de eksepsjonelle prisene i sør.

Statsråd Terje Aasland «håper at kraftprodusentene er bevisste på sitt ansvar», sa han til NRK tidligere denne uka, og mener at det skal spares på kapasiteten.

Aasland kunne oppfattes som at han la skylda på bransjen. Europowers søsteravis Dagens Næringsliv kritiserte statsråden i sterke ordelag i går: «Regjeringen bør slutte med å skyve kraftprodusentene foran seg i strømkrisen», heter det i avisas lederartikkel.

NVE-sjefen står opp for bransjen

Lunds utspill torsdag kan ses som en reaksjon på mediepresset de siste dagene. Bransjen trengte en forsvarer i den opphetede situasjonen, og vassdragsdirektøren tok oppdraget.

Å si at systemet har fungert godt siden den nye energiloven ble vedtatt, og «stol på oss», er imidlertid ikke godt nok i dagens informasjonssamfunn. Uten god dokumentasjon øker risikoen for at også dårlige forslag kan bli vedtatt av landets nasjonalforsamling.

Statnett bekymret: Foreslår tettere oppfølging av kraftprodusentene

Bransjen selv viser til at det er konkurransesensitiv informasjon om de produserer fra magasin eller via uregulert kraft, som akkurat nå er et svært viktig spørsmål. Men vi får allerede data om produksjon ukentlig fra NVE. Det vi trenger, er mer detaljerte data om type produksjon. Kan statistikken tydeligere dokumentere at bransjen nå gjør det Kjetil Lund har inntrykk av?

Verken Pollestad eller andre politikere som gladelig skyter på bransjen, har datagrunnlaget for å si at bransjen gjør noe galt. Men bransjen selv hjelper ikke egen sak ved bare å si «stol på oss», som er essensen i reaksjonene Europower fikk da vi kontaktet noen av de viktigste aktørene denne uka.

Vi har data for hvor mye vannkraft som ble produsert sist uke i hvert prisområde, men ikke hvor mye som var uregulert kraft og hvor mye som var regulert.

Trenger bedre styringsinformasjon

Dermed får offentligheten verken kontrollert påstandene fra bransjen om at forklaringen på eksporten nå er uregulert vannkraft – og utspillslystne politikere kan heller ikke settes til veggs med fakta som kanskje kunne vist at forslaget enten er dumt eller bare umulig å gjennomføre.

Så hvis bransjen mener den i dag ikke kan dele informasjon om produksjonen, bør den komme opp med en god plan for hvordan offentligheten kan få mer tilgang på bedre styringsinformasjon. For det trenger vi, det viser forslaget til Sps stortingsgruppe.