I desember kom NVEs vurdering av NorthConnect. Her ble det blant annet slått fast at utbygging av kabelen vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, samtidig som prisnivået i Norge vil