I desember kom NVEs vurdering av NorthConnect. Her ble det blant annet slått fast at utbygging av kabelen vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, samtidig som prisnivået i Norge vil øke mellom 1 til 3 øre per kWh i gjennomsnitt..

Få er uenige i disse vurderingene, men den siste tiden er det i ulike medier blitt fremmet påstander om at utbygging av kabelen kan øke klimagassutslipp, snarere enn å kutte dem. Kanskje mest fremtredende er innlegget fra Jan Haugen og Mads Løkeland-Stai i Kabelaksjonen som også Europower