Det handler om 200 millioner forskningskroner over åtte år.

– FME er landslaget vårt innen energiforskning, sa olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg da han i dag ga FME-status til følgende sentre:

  • Ntrans (Norwegian Centre for Energy Transition strategies) ved NTNU. De skal blant annet forske på den sentrale rollen energi spiller i omstillingen av samfunnet. De håper å utvikle et faktagrunnlag for de som skal ta beslutninger innen energi- og klimapolitikken.
  • Include (Inclusive Decarbonization and Energy transition) ved Universitetet i Oslo.