Statsråden har ingen vanlig sommerferie. Onsdag kveld varslet han at kraftprodusentene må rapportere særskilt fram til neste sommer om detaljer i vanndisponeringen.

– Magasinkapasiteten som er i NO1, NO2 og NO5 (Sør-Norge), bør spares på. Vi har sagt tydelig at lukene bør skalkes, utover det man må bidra med hva gjelder blant annet minstevannføring. Nå ønsker vi en detaljoversikt for å se hvordan kraften brukes. Det gir oss bedre oversikt og grunnlag for å vurdere ytterligere tiltak, sier Aasland til Europower torsdag.