Agder Energi Nett fornyer avtale om tilsynstjenester i Agder, område Vest. Avtalen trer i kraft 1 januar 2021 og løper to år med mulighet till forlengelse i ytterligere tre år. Avtalen mellom Agder Energi Nett