Pressemelding: NorFlex-prosjektet består av ett overordnet demonstrasjonsprosjekt og piloter i avgrensede geografiske områder. Kontraktene som nå er tildelt gjelder pilotprosjektet i Agder-regionen. Målambisjonen for Agder er