Fra 1996 til 2004 ledet han kommunikasjonsvirksomheten i Kværner, som i dag er del av Aker Solutions. Siden 2004 har han hatt tilsvarende ansvar i Aker ASA.