– Bare i løpet av noen få måneder har vi etablert prosjekter med en kapasitet på mer en 1,7 GW i Norge, Chile og Uruguay. Vi er dermed godt i rute med å nå målet om 5 GW installert kapasitet innen 2030, sier Knut Nyborg, sjef i Aker Clean Hydrogen i en børsmelding.

Skal utvikle Aukra hub med Shell

I en annen børsmelding fra selskapet kommer det fram at selskapet har undertegnet en intensjonsavtale CapeOmega og Shell om å utvikle Aukra hydrogen-hub. Dette er tenkt å bli et storstilt produksjonsanlegg for rent hydrogen gjennom bruk av naturgass fra Nyhamna-anlegget.

Shell er operatør for gassfeltet Ormen Lange og det tilknyttede gassanlegget på Nyhamna. Selskapet er også eier av Northern Lights. Det rene hydrogenet som produseres i Aukra, skal kunne brukes til å avkarbonisere lokale industrielle prosesser.

Knut Nyborg. Foto: Aker

– Dette er en viktig milepæl for oss. Jeg er veldig glad for å ha Shell ombord som partner sammen med CapeOmega på dette prosjektet. Sammen har vi det som trengs for å utvikle, bygge og drifte Aukra hydrogen hub, sier Nyborg.

Han trekker ellers fram følgende milepæler så langt i år:

  • Utvikling Herøya-prosjektet sammen med Yara og Statkraft. Målet er å utvikle et grønt ammoniakkanlegg like ved Yaras gjødselfabrikk.
  • Fullført mulighetsstudie og konseptfase for Berlevåg-prosjektet sammen med Varanger Kraft. Målet er at vindkraften i Berlevåg skal bidra til å avkarbonisere skipsfarten i Arktis.

Stort underskudd

Men selv om optimismen er høy og prosjektene strømmer inn har det så og si ingen inntekter og stort underskudd.

Men så langt har selskapet omtrent ikke inntekter og må regnskapsføre 60 millioner i underskudd i første halvår i år.

Nyborg påpeker i meldingen at dette reflekterer at dette er et gründerselskap som bygger organisasjonen og utvikler prosjekter både i inn- og utland. Selskapet opplyser imidlertid å ha 2,8 milliarder i kontaktbehold, og ser lyst på framtiden.

– Vi er i dialog med flere leverandører, infrastrukturselskaper og fornybarselskaper og forventer å øke tilfanget av prosjekter framover, sier han.

Resultat Aker Clean Hydrogen

Resultater i Aker Clean Hydrogen i millioner kroner 1. halvår 2021
Omsetning 1
Driftsresultat - 60, 3
Resultat før skatt - 59,5