Vil du stoppe EUs energipakke, Sylvi? Signalene om en snuoperasjon fra