Pressemelding fra BKK og Hafslund Eco: Målet til det nye selskapet er å utvikle gode ladeløsninger for borettslag og sameier