I januar 2017 etablerte kraftkonsernet BKK investeringsselskapet BKK Grønn Invest som skulle investere i oppstartsselskaper. Investeringsrammen