Kraftsituasjonen i Storbritannia kan bli stram i vinter, særlig i første del av desember, antyder den britiske systemoperatøren National Grid i en ny rapport, «Winter Outlook 2022/23: Early View». Selskapet la samtidig fram en oppsummering av erfaringene fra forrige vinter.

Storbritannia har kraftforbindelser både med Norge og kontinentet, ikke minst Frankrike som for tiden har de høyeste strømprisene i Nord-Europa og dermed importerer strøm fra nettopp Storbritannia. I juni eksporterte britene 5 TWh elektrisitet, og importerte bare 1,4 TWh.

Rapporten er kort, og det skal komme en grundigere oppdatering i høst. Det viktigste tiltaket som beskrives, er at fem kullkraftverk skal holdes i gang for å sikre tilgang til ekstra strøm hvis det trengs.

Systemoperatøren jobber også med muligheter for å finne incentiver slik at brukerne i større grad kan bidra til å redusere etterspørselen etter strøm når det blir stramt. I Norge er frivillige avtaler med industrien et slikt mulig tiltak. Britene går ikke i detalj i rapporten hva gjelder konkrete tiltak.

Rapporten advarer om at det kan bli noen perioder der det er knapt med strøm, og at det er mest sannsynlig at denne perioden vil være i første del av desember. De dagene forutsetter National Grid at prisene i Storbritannia vil bli høyere enn i Europa, slik at strømmen flyter til den britiske øya, og ikke bort.

– I Europas beste interesse

Rapporten fikk umiddelbart kritikk av energikonsulent Kathryn Porter, i en analyse på hennes eget nettsted Watt-Logic. Porter mener ideen om å belage seg på utenlandsforbindelsene kommende vinter er «ønsketenkning».

Kathryn Porter er energikonsulent i Storbritannia. Foto: Privat

– Situasjonen i Norge gir grunn til bekymring, skriver hun, og viser til lav fyllingsgrad og risikoen for en særlig anstrengt kraftsituasjon i Norge.

Porter mener det faktisk vil være en fordel for Europa om Norge begrenser eksporten.

– Dette høres drastisk ut, men det vil faktisk være i Europa og Storbritannias beste interesse. Norge har elektrifisert en betydelig del av infrastrukturen offshore, og ifølge Equinor kan disse ikke lenger konvertere tilbake til konvensjonelt fossil energi. Det betyr at om det er mangel på strøm i Sør-Norge, kan gassproduksjon, inkludert fra det gigantiske Troll-feltet som forsyner Storbritannia, bli forstyrret, mener energikonsulenten.

– Norge bør begrense av hensyn til seg selv

Overfor Europower utdyper Porter sine synspunkter. Hun mener Norge bør begrense krafteksporten også av hensyn til seg selv – og med strømleveranse til sokkelen som forutsetning for gasseksporten blir svaret bare enda mer åpenbart, ifølge Porter.

Sett fra Storbritannia mener hun mange har glemt at den norske vannkraften ikke er en uendelig ressurs.

– Den kan gå tom. For mange land bygger energipolitikken rundt vindkraft og import av strøm, og jeg mener det er en farlig strategi.

Hvis Norge stoppet eksporten, ville det tvinge både Storbritannia, Tyskland og Nederland til å tenke nytt om det Porter mener er mangelfull politikk.

– Det vil være bra for alle. Og selvfølgelig, på kort sikt trenger vi å beskytte våre gassleveranser.

Energikonsulenten mener kjernekraft må få en mer sentral rolle hos land som ikke selv kan utvikle mer vannkraft. Lagring av strøm via batterier er slett ikke miljømessig problemfritt, påpeker hun.

– Litiumionebatterier er en veldig skitten teknologi som jeg er mot på grunn av de negative sidene. Men det finnes renere kjemiske batterialternativer som er mindre utviklet.

Ny kjernekraft er veldig omstridt, og uansett tar det relativt lang tid å utvikle.

– Gitt de lange ledetidene for ny kjernekraft mener jeg land som Storbritannia trenger å utvinne mer gass som en bro til kjernekraft.

Følger med i Frankrike

National Grid erkjenner at det er usikkerhet knyttet til strømproduksjonen i Frankrike, fordi mange kjernekraftverk har stoppet eller redusert produksjon på grunn av både planlagt vedlikehold og for høy temperatur i kjølesystemene (elver). Disse problemene kan føre til mer eksport fra Storbritannia til Frankrike. Systemoperatøren fortsetter å overvåke utsiktene i Frankrike, heter det i rapporten.

Artikkelen er utvidet etter første publisering med flere detaljer.