Like over nyttår starter byggingen av fiberkabelen NO-UK som vil gå fra Stavanger til Newcastle. Det meldes i pressemeldinger fra flere av aktørene. Bakgrunnen for byggingen er sårbarheten ved det norske fibernettet; nemlig